tecnofusione logo
tecnofusione logo

Produciamo forni industriali per la fusione e l'attesa di alluminio, bronzo e ottone.

COOKIE POLICY

MARCONITECH @ All Right Reserved 2022

מדיניות קובצי Cookie מורחבת

בהתאם לסעיף 13 לחוק האיטלקי בנוגע להגנה על נתונים אישיים

עוגיות

קובצי Cookie הם שורות טקסט קטנות שאתרי אינטרנט שבהם משתמש משתמש שולחים לדפדפן שלו. הדפדפן אוגר מידע ספציפי לניווט של המשתמש ומשדר אותו מחדש לאותם אתרים במהלך ביקוריו הבאים. קובצי Cookie של צד שלישי מוגדרים על ידי אתרים זרים, עקב נוכחותם של אלמנטים השוכנים בשרתים שאינם זה של האתר בו ביקר. עוגיות שונות מבחינת השימוש.

עוגיות טכניות

עוגיות טכניות משמשות ל"ביצוע העברת תקשורת דרך רשת תקשורת אלקטרונית, או כפי שנדרש בהחלט לספק שירות חברת מידע שהתבקש במפורש על ידי המנוי או המשתמש לספק שירות זה" (ראה סעיף 122, סעיף 1 , של הקוד). הפעילויות המבוצעות על ידי עוגיות טכניות נחוצות בהחלט לשימוש באתרי האינטרנט המכילים אותן. להתקנת עוגיות אלו, אין צורך בהסכמת המשתמש המבקר אך מנהל האתר מחויב למסור את המידע על פי אמנות. 13 לקוד.

קובצי Cookies

עוגיות פרופיל עוקבות אחר הניווט של המשתמש ויוצרות פרופיל החל מהבחירות שלו ומהרגלי החיפוש שלו. כך יכול המשתמש לקבל מסרים פרסומיים מותאמים אישית בהתאם להעדפות המובעות בעת הגלישה ברשת. ניתן להתקין עוגיות פרופיל רק לאחר שהמשתמש קיבל מידע על נוכחותם והסכים לשימוש בהם.

עוגיות אנליטיות

עוגיות אנליטיות עוקבות אחר תפקוד תקין של האתר ומבצעות ניתוח סטטיסטי, תוך איסוף מידע באופן אנונימי. עוגיות אנליטיות מסופקות אך ורק על ידי צדדים שלישיים.

אתרי צד שלישי

אתרי צד שלישי אינם מכוסים בהצהרה זו. אתר זה מתנער מכל אחריות לגביהם ומפנה למידע באתרים הקשורים לקטגוריות העוגיות בהן נעשה שימוש ועיבוד הנתונים האישיים:
למידע וכדי להשבית עוגיות אנליטיות ופרופילים המסופקים על ידי צדדים שלישיים, עבור לאתר https://www.youronlinechoices.com


מתן הסכמה

בלחיצה על "אישור", המשתמש מסכים לשימוש בעוגיות.

שימוש בעוגיות דרך הגדרות הדפדפן

המשתמש יכול לנהל את ההעדפות הקשורות לעוגיות מהדפדפן שלו. בדרך זו היא יכולה למנוע מצדדים שלישיים להתקין את העוגיות שלהם ויכולה למחוק עוגיות שהותקנו בעבר. למידע נוסף על ניהול עוגיות באמצעות הדפדפן, המשתמש יכול לעיין בקישורים הבאים:מידע נוסף על עיבוד נתונים אישיים

למידע נוסף, עיין בתנאים וההגבלות ובמדיניות הפרטיות של אתר זה.

Forni serie Tecno Thermos versione a gas.

 

Forni serie Thermos versione elettrica o a gas.