tecnofusione logo
tecnofusione logo

Produciamo forni industriali per la fusione e l'attesa di alluminio, bronzo e ottone.

PRIVACY POLICY

MARCONITECH @ All Right Reserved 2022

See rakendus kogub kasutajate isikuandmeid.Sissejuhatus

Roberto Marconi , mille registrijärgne asukoht on Via F. Caracciolo 16 - 20155 - Milano (MI) (edaspidi Roberto Marconi ), on pühendunud oma kasutajate veebipõhise privaatsuse pidevale kaitsmisele. See dokument on koostatud kooskõlas EL määruse 2016/679 (edaspidi "määrus") artikli 13 sätetega, et saaksite olla teadlik meie privaatsuspoliitikast, et saaksite olla kursis, kuidas teie isikuandmeid hallatakse siis, kui kasutate meie veebisaiti (edaspidi "sait") ja selleks, et saaksite anda oma selgesõnalise nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks teadlikul viisil. Kogu teie poolt pakutavat või muul viisil saadud teavet ja andmeid, mis on saadud seoses teenuste kasutamisega teabe taotlemiseks, tehniliseks abiks, reklaamimiseks ja kaubanduslike uudiskirjade saatmiseks või muudeks toiminguteks (nt veebisaidi piiratud alale juurdepääsemiseks), töödeldakse vastavalt nõuetele. määruse sätetega ja konfidentsiaalsuskohustustega, mis on ettevõtte Roberto Marconi tegevuse aluseks. Kõik tegevused, mis on suunatud veebisaidi kasutajate andmete töötlemisele, mida teostab Roberto Marconi , on inspireeritud seaduslikkuse, õigluse, läbipaistvuse, eesmärgi ja säilitamise piirangu, andmete minimeerimise, täpsuse, terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse põhimõtetest, nagu on nõutud määrus.

Isikuandmete mõiste

Isikuandmed on GDPR-i artikli 4 kohaselt määratletud kui igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta. Füüsiline isik loetakse tuvastatavaks, kui teda on võimalik otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige selliste tunnuste alusel nagu nimi, identifitseerimisnumber, asukohaandmed, veebipõhine tunnus või üks või mitu füüsilisele, füsioloogilisele, geneetilisele tegurile iseloomulikku tegurit. , selle inimese vaimne, majanduslik, kultuuriline või sotsiaalne identiteet. Kogu saidil navigeerimise ajal saadud teavet kasutatakse selles dokumendis näidatud ja kirjeldatud eesmärkidel. Saidil navigeerimise ajal töötleb "Ettevõtte nimi" andmeid, mis on saadud kasutaja poolt navigeerimise ajal tehtud tegevuste tulemusena või saidi enda pakutavate teenuste kasutamise tulemusena. Töödeldavat teavet võib kasutaja sisestada käsitsi, koguda automaatselt või hankida kolmandate isikute kaudu. Kasutajal on õigus igal ajal oma isikuandmeid parandada või nende töötlemist takistada, tühistada ja/või selle vastu vaidlustada.

Töödeldavate andmete tüübid
Kontaktinfo

Need on isikuandmed, mille abil on võimalik kasutajat tuvastada selliste andmete kaudu nagu ettevõtte nimi ja käibemaksukohuslase number, ees- ja perekonnanimi, maksukood, aadress, e-posti aadress, faks, veebisait ja sünniaeg, telefoni- või mobiilinumber. üksikisikud ja registreerimisel esitatud teave ja reklaamiteenuste (nt Google Ads) kasutatavad kordumatud ID-d.

Saidil navigeerimise ajal kogutud andmed

Saidi nõuetekohase toimimise tagamiseks kasutatavad arvutitööriistad omandavad teatud isikuandmeid, mida töödeldakse standardsete Interneti-protokollide kasutamise ajal automaatselt. Kuigi navigeerimise ajal kogutud teavet ei koguta eesmärgiga seostada seda konkreetselt tuvastatud isikutega, võib see võimaldada kasutajaid tuvastada pärast seostamist muude kolmandate isikute valduses olevate andmetega.

Navigeerimisandmete loend

Saidiga ühenduse loovate kasutajate kasutatavate arvutite IP-aadressid või domeeninimed; aadressid URI-s (Uniform Resource Identifier) taotletud ressursside märge, päringu aeg, päringu serverisse esitamise meetod, numbrikood, mis näitab serveri vastuse olekut (edukas toiming, viga, jne), vastuseks saadud faili suurus ja muud operatsioonisüsteemiga seotud parameetrid. Kõiki neid andmeid kasutatakse ainult anonüümse statistilise teabe hankimiseks saidi kasutamise kohta, selle nõuetekohase toimimise jälgimiseks ning mis tahes kõrvalekallete ja/või mittevastava kasutuse tuvastamiseks. Nendel eesmärkidel kogutud andmed kustutatakse kohe pärast nende töötlemist. Lisaks saab andmeid kasutada ka vastutuse väljaselgitamiseks saidi või kolmandate isikute vastu suunatud arvutikuritegude korral. Mõned saidi jaotised ja funktsioonid, mis on mõeldud kasutaja isikuandmete hankimiseks, võivad nõuda määruse artiklis 9 nimetatud kategooriatega seotud isikuandmete avaldamist, nimelt „[…] andmed, mis sobivad rassilise või etnilise päritolu, poliitilise päritolu paljastamiseks. arvamusi, usulisi või filosoofilisi veendumusi või ametiühingusse kuulumist, samuti töödelda geneetilisi andmeid, biomeetrilisi andmeid, mis on ette nähtud füüsilise isiku unikaalseks tuvastamiseks, andmeid isiku tervise või seksuaalelu või seksuaalse sättumuse kohta. "Ettevõtte nimi" soovitab kasutajatel selliseid andmeid mitte avaldada, välja arvatud juhul, kui see on hädavajalik. Kui aga kasutaja otsustab avaldada väga isiklikku teavet, isegi ilma konkreetse nõusolekuta selliste andmete töötlemiseks, vabastab see Roberto Marconi igasugusest vastutusest, mis ei puutu kokku vaidlustega, kuna sellistel juhtudel andmete töötlemist tuleb lugeda loaks pärast huvitatud isiku vaba ja teadlikku valikut avalikustada need vastavalt määruse artikli 9 lõike 1 punktis e sisalduvale sättele.

Kasutaja poolt vabatahtlikult esitatud andmed

Juhul, kui kasutaja peaks saidi teatud funktsioone kasutades väljastama „Ettevõtte nimele“ kolmandatele isikutele kuuluvaid isikuandmeid, asub Kasutaja vastutava töötleja positsioonile koos kõigi sellest tulenevate kohustuste ja õigusliku vastutusega. Sellest tulenevalt vabastab Kasutaja Roberto Marconi igasugusest vastutusest seoses võimalike vaidluste, nõuete, kahju hüvitamise nõuete jms, mis võivad tekkida kolmandatelt isikutelt, kelle Isikuandmeid on selle tulemusel töödeldud kehtivaid isikuandmete kaitse määrusi rikkudes. kasutaja poolt saidi funktsioonide kasutamisest.

Küpsis
Üldised ruumid ja määratlus

Küpsised on metaandmete failid, mis salvestatakse seadmetesse, mida kasutajad saidil navigeerimiseks kasutavad. Need failid saadetakse saidilt ja salvestatakse kasutaja kasutatavasse arvutisse või mobiilseadmesse, et neid võimaliku järgneva külastuse ajal samadele saitidele uuesti edastada. Seega võimaldavad küpsised saidil salvestada kasutaja toiminguid ja eelistusi (nagu sisselogimisandmed, valitud keel, fondi suurused, muud kuvamise sätted jne) ning välistavad vajaduse kasutaja poolt varem antud andmete uuesti sisestamise ajal. iga saidi külastuse korral. Pärast kasutaja arvutiseadmesse installimist on küpsiste poolt teostatavad tegevused järgmised: arvuti autentimine; Saidi seansside jälgimine; teabe salvestamine saidile sisenevate kasutajate tegevuste kohta; kasutajate navigeerimise jälgimine saidil statistilistel ja/või reklaamieesmärkidel. Saidil navigeerimise ajal võib kasutaja saada oma arvutisse küpsiseid muudelt saitidelt kui see, mida ta külastab, mida nimetatakse "kolmanda osapoole" küpsisteks. Küpsisefaile on erinevat tüüpi. Küpsiseid saab töödelda erinevate funktsioonide täitmiseks ja seetõttu on neil sõltuvalt täidetavatest funktsioonidest erinevad omadused. Näiteks saab eristada püsivaid küpsiseid, mis jäävad kasutaja seadmesse kuni etteantud aegumiseni; seansiküpsised, mis kustutatakse automaatselt brauseri sulgemisel; "profiiliküpsised", mis on suunatud kasutaja profiili töötlemisele navigeerimisel tuvastatud teabe põhjal, et saata tema eelistustele vastavaid reklaamsõnumeid. Ajutiste küpsiste kasutamine piirdub saidil turvalise ja tõhusa navigeerimise pakkumisega, samuti kasutaja tuvastamisega, et tagada sellel saidil taotletud teenuse korrektne osutamine. Veebilehe korrektseks toimimiseks on Kasutaja kohustatud sisestama kõik nõutavad isikuandmed. Seda tüüpi küpsiste jaoks on vajalik kasutaja eelnev nõusolek. Itaalia kehtivad õigusaktid ei nõua alati kasutaja selgesõnalist nõusolekut, et lubada saidi omanikul küpsiseid kasutada. Näiteks "tehnilised küpsised" ei vaja sellist nõusolekut, kuna need on saidi korrektseks toimimiseks hädavajalikud failid ja neid kasutatakse ainult selleks, et tagada kasutaja selgesõnaliselt nõutud teenuse korrektne osutamine. Need on vajalikud küpsised, mis tuleb teatud toimingute lõpuleviimise tagamiseks Kasutaja seadmesse installida. Sel juhul räägime "tehnilistest küpsistest", mis on vajalikud saidi enda toimimiseks. Sellel saidil kasutatavate tehniliste küpsiste hulgas, mille kasutamiseks ei ole vaja selgesõnalist nõusolekut, hõlmab Itaalia andmekaitseamet ka: kasutaja autentimiseks vajalikke navigeerimis- või seansiküpsiseid; "analüütilised küpsised", mida saidi haldur kasutab otse, et koguda koondteavet kasutajate arvu ja saidil navigeerimise kohta; funktsionaalsusküpsised, mida kasutatakse navigeerimise võimaldamiseks etteantud kriteeriumide (nt keele) alusel.

Saidi poolt kasutatavate küpsiste tüübid

Sait kasutab järgmisi küpsiseid: Tehnilised navigatsiooni- või seansiküpsised, mis on hädavajalikud saidi toimimiseks või selleks, et võimaldada Kasutajal kasutada sellelt soovitud sisu ja teenuseid. NB Tehniliste ja/või funktsionaalsete küpsiste keelamine võib põhjustada saidi ebaõiget toimimist ning kasutajalt võidakse nõuda käsitsi muutmist või teatud teabe või eelistuste sisestamist iga kord, kui ta seda saiti külastab. Funktsionaalsed küpsised, mida kasutatakse saidi konkreetsete funktsioonide ja valitud kriteeriumide (nt keele) aktiveerimiseks pakutava teenuse täiustamiseks. Mittetehnilised küpsised, mida kasutatakse kasutaja tuvastamiseks ja saidil tehtud tegevuste jälgimiseks. Eesmärk on võimaldada kasutajale asjakohaste ja huvitavate reklaamide kuvamist, mille on valinud kolmandad osapooled (nt avaldajad ja reklaamijad) lähtuvalt nende eelistustest. Kolmandate osapoolte küpsised, mis tähendab küpsiseid muudelt saitidelt või veebiserveritelt peale Roberto Marconi , mida kasutatakse nende kolmandate osapoolte eesmärkidel. Tuleb märkida, et need kolmandad isikud, kes on loetletud allpool koos linkidega nende privaatsuspoliitikatele, on nende poolt pakutavate küpsiste kaudu kogutud andmete vastutavad töötlejad ja vastutavad iseseisvalt oma tegevuse eest. Seetõttu peaks kasutaja tutvuma nende kolmandate isikute isikuandmete töötlemise, teabeteadete ja nõusolekuvormide privaatsuspoliitikaga, mis on sätestatud otsuses, millega määratakse kindlaks teabe edastamise ja küpsiste kasutamise nõusoleku saamise lihtsustatud kord. 8. mai 2014 ning küpsiste ja muude jälgimistööriistade kasutamise juhised 10. juunist 2021. Täielikkuse huvides tuleb märkida, et Roberto Marconi teeb kõik endast oleneva, et oma saidil küpsiseid jälgida.

Küpsiste värskendus

Küpsisefaile, mida Roberto Marconi kasutab, uuendatakse regulaarselt ja pidevalt allolevas tabelis. Kolmandate osapoolte puhul, kes saadavad küpsiseid meie saidi kaudu, pakume allpool nende vastavate privaatsuspoliitikate linke. Kolmandad osapooled vastutavad teabe edastamise ja kasutaja nõusoleku saamise eest vastavalt eespool nimetatud otsuses sisalduvatele sätetele, kuna Roberto Marconi ei saa selliste küpsiste üle kontrollida, et tagada vastavus juriidilistele nõuetele. Allpool on lingid teabele kolmandate osapoolte küpsiste kohta: Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites Google Adwords: https://policies.google.com/technologies/cookies Facebook: https:/ /www.facebook.com/policies/cookies/ Youtube: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policies/cookies/ X: https: //twitter.com/en/privacy LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Küpsiste seaded

Küpsiste seadeid on võimalik blokeerida, kustutada (täielikult või osaliselt) või muuta Kasutaja brauseri spetsiifiliste funktsioonide kaudu. Selle dokumendiga teavitatakse kasutajat, et tehniliste küpsiste paigaldamise loa mitteandmine võib põhjustada saidi talitlushäireid; funktsionaalsete küpsiste installimise piiramine võib põhjustada selle, et mõned saidi teenused ja/või funktsioonid ei ole saadaval või ei tööta korralikult ning kasutajalt võidakse nõuda käsitsi muutmist või sisestamist teatud teavet või eelistusi iga kord, kui ta seda saiti külastab. Teie küpsiste eelistused võivad nõuda nende lähtestamist, kui avate saidile erinevate seadmete või brauserite kaudu.

Küpsiste vaatamine ja muutmine

Kasutaja saab lubada, blokeerida või kustutada (täielikult või osaliselt) küpsiseid navigeerimiseks kasutatava brauseri spetsiifiliste funktsioonide kaudu. Lisateavet brauseri kaudu küpsiste kasutamise eelistuste määramise kohta leiate vastavatest juhistest: Microsoft Edge: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it Firefox: https: //support.mozilla.org/it/kb/protezione-antitracciamento-avanzata-firefox-desktop Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it Safari: https://support. apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT Teabe saamiseks ning kolmandate osapoolte pakutavate analüütiliste ja profiiliküpsiste keelamiseks külastage veebisaiti https://www.youronlinechoices.com

Õiguslikud viited

Andmete töötlemine toimub järgides GDPR artikli 6 kohast seaduslikkuse põhimõtet, mis toimub kasutaja antud nõusoleku vormis, mis volitab vastutavat töötlejat ja andmetöötlejat tegema kõiki vajalikke toiminguid, et saavutada käesolevas dokumendis märgitud eesmärkidel. Andmete töötlemise vajadus võib põhineda ka asjaolul, et on vaja täita lepingut, mille lepingupooleks on klient, või võtta enne lepingu sõlmimist vajalikke meetmeid kliendi nõudmisel või isegi õiguspäraseks. huvid (vt GDPR artikli 6 lõike 1 punktid a, b, f). Sellel saidil võidakse töödelda eranditult Kasutaja taotletud eesmärkide täitmisega seotud eesmärkidel salvestatud andmeid isegi siis, kui: Vastutav andmetöötleja võib vajada neid oma eesmärkidel ja enda huvides kasutada; Vastutav andmetöötleja peab täitma avalikku huvi pakkuvaid taotlusi, isegi ametiasutustelt; juhtudel, kui kogutud ja salvestatud teave vastab juriidilistele kohustustele või on ette nähtud ühenduse eeskirjadega; Kui on vaja täita lepingulisi kokkuleppeid ühe või mitme teenuse, sealhulgas potentsiaalselt isikupärastatud teenuste osutamiseks. Töötlemise õigusliku aluse kohta lisateabe saamiseks, et tagada Kasutajapoolse täieliku ja teadliku nõusoleku õige vormistamine, on võimalik selgituste saamiseks pöörduda andmetöötleja ja andmekaitseametniku poole.

Vastutav andmetöötleja ja andmetöötleja ("vastutav andmetöötleja")

Vastutav andmetöötleja on GDPR-i artiklis 4 määratletud kui füüsiline või juriidiline isik, riigiasutus, asutus või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid; kui sellise töötlemise eesmärgid ja vahendid on kindlaks määratud liidu või liikmesriigi õigusega, võib vastutava töötleja või tema määramise konkreetsed kriteeriumid ette näha liidu või liikmesriigi õigusega. Selle saidi vastutav andmetöötleja on Roberto Marconi . "Andmetöötleja" on määruses määratletud kui füüsiline või juriidiline isik, ametiasutus, asutus või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel. Selle saidi andmetöötleja on robertomarconia2@gmail.com.

Töötlemise määratlus

Vastavalt GDPR-i artiklile 4 on töötlemine määratletud kui mis tahes toiming või toimingute kogum, mis tehakse isikuandmete või isikuandmete kogumitega, kas automatiseeritud vahenditega või mitte, nagu kogumine, salvestamine, korraldamine, struktureerimine, salvestamine, kohandamine või muutmine, otsimine, konsulteerimine, kasutamine, avalikustamine edastamise, levitamise või muul viisil kättesaadavaks tegemise teel, joondamine või kombineerimine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

Andmehaldusmeetodid

Viis, kuidas Roberto Marconi kogub ja salvestab teavet arvuti- ja telemaatikatööriistade abil, on tihedalt seotud selle saidi omaniku kasutusmeetoditega.

Profileerimine

Vastavalt GDPR-i artiklile 4 viitab "profiilimine" isikuandmete mis tahes automatiseeritud töötlemisele, mis seisneb selliste isikuandmete kasutamises füüsilise isikuga seotud teatud isikuaspektide hindamiseks, eelkõige ametialase tegevusega seotud aspektide analüüsimiseks või prognoosimiseks. , selle füüsilise isiku majanduslik olukord, tervis, isiklikud eelistused, huvid, usaldusväärsus, käitumine, asukoht või liikumine. Kasutaja isikuandmeid võidakse tema eelistuste tuvastamiseks profileerida. Isikuandmete töötlemise eesmärk on võimaldada Kasutajale asjakohaste ja huvitavate reklaamide kuvamist, mille on valinud kolmandad isikud (nt avaldajad ja reklaamiandjad) lähtuvalt nende eelistustest.

Andmetöötluse asukoht

Sellel saidil toimuv andmete töötlemine toimub vastutava töötleja registrijärgses asukohas. Töötlemisega seotud töötajad on volitatud seda tegema. "nome azienda" pakutavate veebiteenuste kaudu saadud teavet ei edastata ega avalikustata. Kogu teabematerjali saatmise taotlusi esitava Kasutaja poolt edastatud teavet kasutatakse ainult taotletud teenuse või teenuse osutamise eesmärgil ja edastatakse kolmandatele isikutele ainult siis, kui see on hädavajalik. Neid võidakse üle kanda teise riiki (GDPR artikkel 3). Kasutajale jäävad kõik õigused ja ta võib nõuda üksikasju tööriistade kohta, mida saidi omanik kasutab esitatud teabe kaitsmiseks. Kasutaja võib nõuda ka üksikasju oma isikuandmete edastamise kohta väljaspool EL-i asuvatesse riikidesse ja/või valitsusvälistele organisatsioonidele, mille suhtes ei kehti eriõigusaktid. Sellega seoses võib Kasutaja küsida lisateavet oma teabe kasutamise ja edastamise kohta, võttes otse ühendust vastutava töötleja ja andmekaitseametnikuga järgmistel aadressidel: robertomarconia2@gmail.com.

Isikuandmete säilitamine ja säilitamise kestus

Kasutaja isikuandmeid, mis on omandatud käesolevas dokumendis kirjeldatud meetoditel ja eesmärkidel, säilitatakse hoolikalt, järgides turvaparameetreid ja proportsionaalsuse põhimõtet. Nende säilitamise kestus on rangelt seotud käimasoleva töötlemise eesmärgiga. Sellel saidil kogutud teavet ei töödelda kauem, kui on rangelt vajalik selle teabe kogumise ja töötlemise eesmärkide täitmiseks. Vastutava töötleja poolt käesolevas dokumendis märgitud eesmärkidel kogutud teavet säilitatakse kuni nende eesmärkide saavutamiseni. Käesolevas dokumendis märgitud eesmärkide lõppemisel teave kustutatakse ja sellest tulenevalt ei saa andmetöötleja enam kasutada kõiki teabele juurdepääsu, kustutamise ja teisaldatavuse õigusi. Lepingulise kohustuse täitmiseks kogutud teavet säilitatakse kuni lepingulise kohustuse enda täitmiseni.

Töötlemise eesmärgid

Kasutaja andmeid töödeldakse selle veebisaidi kaudu pakutavate teenuste korrektse osutamise tagamiseks. Saidil pakutavate funktsioonide hulgas, mille kaudu on võimalik hankida ja töödelda kasutaja isikuandmeid, on järgmised: - Kommenteerimine; - Statistika salvestamine ja kuvamine; - juurdepääsu teenustele, mida saidil pakuvad kolmandad osapooled või mida saab kasutada API-de kaudu; - Vestlusteenus operaatori või teiste kasutajatega; - otsekontakt operaatori või teiste kasutajatega; - Maksehaldus; - Kontaktisoovid ja mitmesugune info; - hostimine ja muud funktsioonid, mis on suunatud Külastaja soovitud eesmärgi täitmisele; - suhtlemine sotsiaalsete võrgustike ja väliste platvormidega; - Soojuse kaardistamine ja seansi salvestamine; Suhtlemine reaalajas vestlusplatvormidega; - Reklaamimine, sihtimine, profiilide koostamine, sisu testimine, teabele juurdepääs seadmete kaudu, rämpspostivastased meetmed; Kolmandate osapoolte platvormide kasutamine päringute ja abi haldamiseks, teabe salvestamiseks ja juurdepääsuks ning teabe edastamiseks. Kõikide eesmärkide kohta lisateabe saamiseks võib kasutaja otse ühendust võtta vastutava töötlejaga järgmisel aadressil: robertomarconia2@gmail.com

Isikuandmete saajad

Kasutaja isikuandmeid võib käesolevas dokumendis märgitud eesmärkidel jagada: a. Andmetöötlejatena tegutsevad subjektid, nimelt: i) üksikisikud, ettevõtted või professionaalsed ettevõtted, kes pakuvad abi- ja nõustamisteenuseid Roberto Marconi -le ii) subjektid, kellega on vaja teenuste osutamiseks suhelda (nt hostimise pakkujad, tööriist tarnijad) iii) tehnilise hoolduse (sh võrguseadmete ja elektrooniliste sidevõrkude hooldus) teostamiseks delegeeritud subjektid; b. Subjektid, üksused või asutused, kellele teie isikuandmete edastamine on kohustuslik vastavalt seadusesätetele või ametiasutuste korraldustele; c. Isikud, kelle Roberto Marconi on volitanud töötlema Isikuandmeid, mis on vajalikud teenuste osutamisega rangelt seotud toimingute teostamiseks ja mille suhtes kehtivad konfidentsiaalsuskohustused (nt ettevõtte Roberto Marconi töötajad või teiste ettevõtete töötajad, kellega koos {{data_controller_name} } omab ärisuhteid). d. Kaubandus- ja turundusalgatuste levitajad ja edasimüüjad automatiseeritud tööriistade (SMS, MMS, e-post, push-teated) ja mitteautomaatsete tööriistade (postipost, operaatori abiga telefon) kaudu. Mõned teie isikuandmed võidakse lõpuks avaldada saidil avaldamise teel käesolevas dokumendis näidatud eesmärkidel.

Isikuandmete edastamine

Mõningaid Kasutaja Isikuandmeid võidakse jagada/edastada väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatele Saajatele. Roberto Marconi tagab, et nende isikuandmete töötlemine nende Saajate poolt vastab määrusele.

Andmesubjektide õigused

Määruse artiklite 15 ja järgnevate kohaselt on kasutajal õigus igal ajal taotleda Roberto Marconi -lt juurdepääsu oma isikuandmetele, samuti selliste andmete muutmist või kustutamist või esitada oma vastuväiteid. töötlemine. Samuti on kasutajal õigus taotleda töötlemise piiramist määruse artiklis 18 sätestatud juhtudel ja saada enda kohta andmeid määruse artiklis 20 sätestatud juhtudel. Taotlused tuleb saata kirjalikult aadressile Roberto Marconi järgmisel aadressil: robertomarconia2@gmail.com Märkus: Kasutajal on õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele (andmekaitseamet).

Muudatused

See privaatsuspoliitika on kehtinud alates 8. septembrist 2023. Roberto Marconi jätab endale õiguse oma sisu täielikult või osaliselt muuta või lihtsalt värskendada ka kohaldatavate eeskirjade muudatuste tõttu. Roberto Marconi teavitab teid sellistest muudatustest kohe pärast nende sisseviimist ja need muutuvad siduvaks kohe, kui need veebisaidil avaldatakse. Seetõttu kutsub Roberto Marconi teid regulaarselt külastama seda jaotist, et saada teada privaatsuspoliitika uusimast ja värskendatud versioonist, et olla kursis kogutud andmetega ja sellega, kuidas Roberto Marconi neid kasutab.

Juurdepääs kolmandate isikute teenuste kontodele

Seda tüüpi teenused võimaldavad sellel rakendusel võtta teie kontodelt andmeid kolmandate osapoolte teenuste kohta ja teha nendega toiminguid.

Juurdepääs Facebooki kontole (see rakendus)

See teenus võimaldab sellel rakendusel ühenduse luua kasutaja kontoga suhtlusvõrgus Facebook, mille pakub Facebook, Inc.
Vajalikud load: juurdepääs privaatsetele andmetele.
Töötlemise koht: Ameerika Ühendriigid – Privaatsuspoliitika .

Juurdepääs Twitteri kontole (Twitter, Inc.)

See teenus võimaldab sellel rakendusel ühenduse luua kasutaja kontoga sotsiaalvõrgustikus Twitter, mille pakub Twitter, Inc.

Sisu kommentaar

Kommenteerimisteenused võimaldavad kasutajatel sõnastada ja avaldada oma kommentaare selle rakenduse sisu kohta.
Kasutajad võivad sõltuvalt omaniku otsustatud seadetest kommentaari jätta ka anonüümsesse vormi. Kui Kasutaja esitatud isikuandmed sisaldavad e-posti aadressi, võidakse neid kasutada sama sisu kommentaaride kohta teadete saatmiseks. Kasutajad vastutavad oma kommentaaride sisu eest.
Kui installitakse kolmanda osapoole pakutav kommenteerimisteenus, on võimalik, et isegi kui kasutajad kommentaariteenust ei kasuta, kogub see liiklusandmeid nende lehtedega, kuhu kommentaariteenus on installitud.

Facebooki kommentaarid (Facebook, Inc.)

Facebook Comments on teenus, mida haldab Facebook, Inc. mis võimaldab kasutajal kommentaare jätta ja neid Facebooki platvormil jagada.
Kogutud isikuandmed: küpsised ja kasutusandmed
Töötlemise koht: Ameerika Ühendriigid – privaatsuspoliitika .

Võtke ühendust kasutajaga

Postiloend või uudiskiri (see rakendus)

Postitusloendisse või uudiskirja registreerudes lisatakse kasutaja e-posti aadress automaatselt kontaktide loendisse, kellele võidakse saata selle rakendusega seotud e-kirju, mis sisaldavad teavet, sealhulgas ärilist ja reklaamilist teavet. Kasutaja e-posti aadressi võidakse sellesse loendisse lisada ka selle rakendusega registreerumise tulemusena või pärast ostu sooritamist.
Kogutud isikuandmed: sihtnumber, linn, perekonnanimi, küpsis, sünniaeg, kasutusandmed, e-post, aadress, riik, eesnimi, telefoninumber, amet, provints, ärinimi ja veebisait.

Võtke ühendust telefoni teel (see rakendus)

Kasutajatega, kes on andnud oma telefoninumbri, võib ühendust võtta selle rakendusega seotud ärilistel või reklaami eesmärkidel, samuti tugiteenuste täitmiseks.

Kontaktivorm (see taotlus)

Kasutaja, täites kontaktivormi oma andmetega, nõustub selliste andmete kasutamisega teabenõuetele, hinnapakkumistele vastamiseks või muul vormi päises märgitud eesmärgil.
Kogutud isikuandmed: sihtnumber, linn, maksukood, perekonnanimi, sünniaeg, e-post, kasutajatunnus, aadress, riik, nimi, telefoninumber, käibemaksukohustuslase number, amet, provints, ärinimi, sugu, tööstus, veebisait ja erinevat tüüpi andmeid.

Kontaktide ja sõnumihaldur

Seda tüüpi teenus võimaldab hallata kasutajaga suhtlemiseks kasutatavate e-posti kontaktide, telefonikontaktide või mis tahes muud tüüpi kontaktide andmebaasi.
Need teenused võivad lubada ka andmete kogumist, mis on seotud kasutaja sõnumite vaatamise kuupäeva ja kellaajaga, samuti kasutaja suhtlust nendega, näiteks teavet sõnumites sisalduvate linkide klikkide kohta.

Mailgun (Mailgun, Inc.)

Mailgun on aadresside haldamise ja e-posti kohaletoimetamise teenus, mida pakub Mailgun, Inc.
Kogutud isikuandmed: perekonnanimi, küpsised, sünniaeg, kasutusandmed, e-post, aadress, riik, eesnimi, telefoninumber, amet, sugu ja mitmesugused andmed.
Töötlemise koht: Ameerika Ühendriigid - privaatsuseeskirjad .

Hostimise ja taustaprogrammi infrastruktuur

Seda tüüpi teenuse ülesandeks on andmete ja failide majutamine, mis võimaldavad sellel rakendusel toimida, võimaldavad selle levitamist ja pakuvad kasutusvalmis infrastruktuuri, et pakkuda selle rakenduse konkreetseid funktsioone.
Mõned neist teenustest toimivad geograafiliselt erinevates asukohtades asuvate serverite kaudu, mis muudab isikuandmete täpse asukoha kindlaksmääramise keeruliseks.

Google Cloud Storage (Google Ireland Limited)

Google Cloud Storage on hostimisteenus, mille pakub Google Ireland Limited.
Kogutud isikuandmed: teenuse privaatsuspoliitikas määratletud erinevat tüüpi andmed.
Töötlemise koht: Iirimaa – Privaatsuspoliitika .

Suhtlus reaalajas vestlusplatvormidega

Seda tüüpi teenus võimaldab kasutajal suhelda otse selle rakenduse lehtedelt kolmandate osapoolte hallatavate vestlusplatvormidega. See võimaldab kasutajal võtta ühendust selle rakenduse või selle rakenduse tugiteenusega, et kasutajaga ühendust võtta, kui ta selle lehti sirvib.
Kui installitakse reaalajas vestlusplatvormidega suhtlemiseks mõeldud teenus, on võimalik, et isegi kui kasutajad seda teenust ei kasuta, kogub see installitud lehtedega seotud kasutusandmeid. Lisaks võidakse salvestada otseülekandeid.


Suhtlus sotsiaalsete võrgustike ja väliste platvormidega

Seda tüüpi teenus võimaldab teil suhelda suhtlusvõrgustike või muude väliste platvormidega otse selle rakenduse lehtedelt.
Selle rakenduse kaudu saadud suhtlemisele ja teabele kehtivad igal juhul kasutaja suhtlusvõrgustiku privaatsusseaded.

Facebooki nupp "Meeldib" ja sotsiaalsed vidinad (Facebook, Inc.)

Facebooki nupp "Meeldib" ja sotsiaalsed vidinad on Facebooki suhtlusvõrgustiku Facebook teenused, mida pakub Facebook, Inc.
Kogutud isikuandmed: küpsised ja kasutusandmed.
Töötlemise koht: Ameerika Ühendriigid – privaatsuspoliitika .

LinkedIni nupp ja sotsiaalsed vidinad (LinkedIn Corporation)

LinkedIn sotsiaalne nupp ja vidinad on LinkedIn suhtlusvõrgustiku suhtlusteenused, mida pakub LinkedIn Corporation.
Kogutud isikuandmed: küpsised ja kasutusandmed.
Töötlemise koht: Ameerika Ühendriigid - privaatsuseeskirjad .

Asukohapõhised interaktsioonid
Mittepidev geograafiline asukoht (see rakendus)

See rakendus võib asukohapõhiste teenuste pakkumiseks koguda, kasutada ja jagada kasutaja geograafilise asukohaga seotud andmeid.
Enamik brausereid ja seadmeid pakuvad vaikimisi tööriistu geograafilise jälgimise keelamiseks. Kui Kasutaja on selle võimaluse sõnaselgelt volitanud, võib see rakendus saada teavet tema tegeliku geograafilise asukoha kohta.
Kasutaja geograafiline lokaliseerimine toimub mittepidevalt, Kasutaja konkreetsel taotlusel või kui Kasutaja ei märgi asjakohasel väljal oma asukohta ja võimaldab rakendusel asukoha automaatselt tuvastada.
Kogutud isikuandmed: geograafiline asukoht.

Rämpspostikaitse

Seda tüüpi teenus analüüsib selle rakenduse liiklust, mis võib sisaldada kasutajate isikuandmeid, et filtreerida see rämpspostiks tunnistatud liikluse osade, sõnumite ja sisu hulgast.

Google reCAPTCHA (Google Ireland Limited)

Google reCAPTCHA on rämpspostitõrjeteenus, mille pakub Google Ireland Limited.
ReCAPTCHA süsteemi kasutamiseks kehtivad Google'i privaatsuseeskirjad ja kasutustingimused.
Kogutud isikuandmed: küpsised ja kasutusandmed.
Töötlemise koht: Iirimaa – privaatsuspoliitika .

Registreerimine ja autentimine

Registreerides või autentides lubab Kasutaja Rakendusel ennast tuvastada ja võimaldada talle juurdepääsu spetsiaalsetele teenustele.

Facebooki autentimine (Facebook, Inc.)

Facebooki autentimine on registreerimis- ja autentimisteenus, mida pakub Facebook, Inc. ja mis on ühendatud suhtlusvõrgustikuga Facebook.
Kogutud isikuandmed: erinevat tüüpi andmed, nagu on määratletud teenuse privaatsuseeskirjades.
Töötlemise koht: Ameerika Ühendriigid – privaatsuspoliitika .

Statistika

Selles jaotises sisalduvad teenused võimaldavad vastutaval töötlejal jälgida ja analüüsida liiklusandmeid ning jälgida kasutaja käitumist.

Flazio statistika

Flazio pakub statistikateenust, mis analüüsib ja kuvab veebisaite külastavate kasutajate isikuandmeid.
Kogutud isikuandmed: küpsised ja kasutusandmed.
Töötlemise koht: Iirimaa – privaatsuspoliitika loobumine.

Andmete edastamine EList ja/või Šveitsist Ameerika Ühendriikidesse Privacy Shieldi alusel (käesolev rakendus)

Kui see on õiguslik alus, toimub isikuandmete edastamine EL-ist või Šveitsist USA-sse EL-USA või Šveitsi-USA andmekaitsekilbi lepingu alusel.
Eelkõige edastatakse Isikuandmeid üksustele, kes on andnud end privaatsuskilbi raames sertifitseeritud ja tagavad seetõttu edastatavatele andmetele piisava kaitsetaseme. Teenused, mida andmete edastamine mõjutab, on loetletud käesoleva dokumendi vastavates jaotistes. Nende hulgas saab Privacy Shieldi järgijaid tuvastada, tutvudes vastava privaatsuspoliitikaga või kontrollides nende registreerimisolekut Privacy Shieldi ametlikus loendis.
Kasutajate õigusi Privacy Shieldi raames on kirjeldatud uuendatud kujul Ameerika Ühendriikide Kaubandusministeeriumi veebisaidil.

Sisu kuvamine välistest platvormidest

Seda tüüpi teenus võimaldab teil vaadata välistel platvormidel hostitud sisu otse selle rakenduse lehtedelt ja nendega suhelda.
Juhul kui seda tüüpi teenus on installitud, on võimalik, et isegi kui kasutajad teenust ei kasuta, kogub see liiklusandmeid nende lehtedega, kuhu see on installitud.

Google Fonts (Google Ireland Limited)

Google Fonts on fondi kuvamisteenus, mida haldab Google Ireland Limited, mis võimaldab sellel rakendusel sellist sisu oma lehtedele integreerida.
Kogutud isikuandmed: kasutusandmed ja erinevat tüüpi andmed, nagu on määratletud teenuse privaatsuspoliitikas.
Töötlemise koht: Ameerika Ühendriigid – privaatsuspoliitika.

Vidin Google Maps (Google Ireland Limited)

Google Maps on kaardi visualiseerimise teenus, mida haldab Google Ireland Limited, mis võimaldab sellel rakendusel sellist sisu oma lehtedele integreerida.
Kogutud isikuandmed: küpsised ja kasutusandmed.
Töötlemise koht: Iirimaa – privaatsuspoliitika

Instagrami vidin (Instagram, Inc.)

Instagram on pilti kuvamise teenus, mida haldab Instagram, Inc., mis võimaldab sellel rakendusel sellist sisu oma lehtedele integreerida.
Kogutud isikuandmed: küpsised ja kasutusandmed.
Töötlemise koht: Ameerika Ühendriigid - privaatsuseeskirjad .

Kasutajaandmete analüüs ja prognoosimine ("profileerimine")

Omanik võib selle rakenduse kaudu kogutud kasutusandmeid töödelda kasutajaprofiilide loomiseks või värskendamiseks. Seda tüüpi ravi võimaldab Omanikul hinnata Kasutaja valikuid, eelistusi ja käitumist käesoleva dokumendi vastavates jaotistes määratletud eesmärkidel.

Kasutajaprofiile saab luua ka tänu automatiseeritud tööriistadele, näiteks algoritmidele, mida saavad pakkuda ka kolmandad isikud. Profiilitegevuse kohta lisateabe saamiseks võib kasutaja viidata käesoleva dokumendi vastavatele jaotistele.
Kasutajal on igal ajal õigus selle profileerimise vastu vastuväiteid esitada. Kasutaja õiguste ja nende kasutamise kohta lisateabe saamiseks võib kasutaja viidata käesoleva dokumendi jaotisele, mis käsitleb kasutaja õigusi.

Kaupade ja teenuste müük veebis

Kogutud isikuandmeid kasutatakse Kasutajale teenuste pakkumiseks või toodete müümiseks, sealhulgas maksmine ja kohaletoimetamine. Makse vormistamiseks võidakse koguda isikuandmeid, mis on seotud krediitkaardi, ülekandeks kasutatud pangakonto või muude pakutavate maksevahenditega. Selle rakenduse abil kogutavad makseandmed sõltuvad kasutatavast maksesüsteemist.

Kasutaja õigused

Kasutajad võivad kasutada teatavaid õigusi, viidates andmetöötleja andmetele.
Eelkõige on kasutajal õigus:
- nõusolek igal ajal tagasi võtma. Kasutaja võib tühistada nõusoleku oma eelnevalt väljendatud Isikuandmete töötlemiseks.
- esitada vastuväite nende andmete töötlemisele. Võite esitada vastuväite oma andmete töötlemise kohta, kui seda tehakse muul õiguslikul alusel kui nõusolekul. Lisateave vastuväite esitamise õiguse kohta on esitatud allpool.
- juurdepääs oma andmetele. Kasutajal on õigus saada teavet vastutava töötleja töödeldavate andmete, töötlemise teatud aspektide kohta ja saada töödeldud andmete koopia.
- kontrollige ja paluge parandada. Kasutaja saab kontrollida oma andmete õigsust ja taotleda nende ajakohastamist või parandamist.
- saada töötlemise piirang. Kui teatud tingimused on täidetud, võib kasutaja taotleda oma andmete töötlemise piiramist. Sellisel juhul ei töötle vastutav töötleja andmeid muudel eesmärkidel kui nende säilitamine.
- hankige oma isikuandmete tühistamine või eemaldamine. Kui teatud tingimused on täidetud, võib kasutaja taotleda vastutava töötleja poolt oma andmete kustutamist.
saavad oma andmed või lasevad need teisele omanikule üle anda. Kasutajal on õigus saada oma andmed struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus ning lasta tehniliselt teostada neid takistusteta teisele kontrollerile. See säte on kohaldatav, kui Andmeid töödeldakse automatiseeritud viisil ja töötlemine põhineb Kasutaja nõusolekul, lepingul, mille osaline on Kasutaja, või sellega seotud lepingulistel meetmetel.
- esitada kaebus. Kasutaja võib esitada kaebuse pädevale andmekaitse järelevalveasutusele või võtta õiguslikke meetmeid.

Üksikasjad vastuväite esitamise õiguse kohta

Kui isikuandmeid töödeldakse avalikes huvides, vastutava töötleja avalike volituste teostamisel või vastutava töötleja õigustatud huvi taotlemiseks, on kasutajatel õigus esitada töötlemisele vastuväiteid oma konkreetse olukorraga seotud põhjustel.
Kasutajad peaksid arvestama, et kui nende andmeid töödeldakse otseturunduse eesmärkidel, võivad nad töötlemisele vastuväiteid esitada ilma mingeid põhjusi esitamata. Et teada saada, kas vastutav töötleja töötleb andmeid otseturunduse eesmärkidel, võivad kasutajad viidata käesoleva dokumendi vastavatele jaotistele.

Kuidas kasutada õigusi

Kasutaja õiguste kasutamiseks võivad kasutajad pöörduda käesolevas dokumendis märgitud vastutava töötleja kontaktandmetega. Taotlused esitatakse tasuta ja töötleb töötleja võimalikult kiiresti, igal juhul ühe kuu jooksul.


Lisateave isikuandmete kohta
Kaupade ja teenuste müük veebis

Kogutud isikuandmeid kasutatakse Kasutajale teenuste pakkumiseks või toodete müümiseks, sealhulgas tasumiseks ja võimalikuks kohaletoimetamiseks.
Makse vormistamiseks kogutud isikuandmed võivad olla krediitkaardi, ülekandeks kasutatud pangakonto või muude pakutavate maksevahenditega seotud andmed. Selle rakenduse abil kogutavad makseandmed sõltuvad kasutatavast maksesüsteemist.

Lisateave ravi kohtaÕiguslik kaitse

Kasutaja isikuandmeid võib Omanik kasutada kaitsmiseks kohtus või nende võimaliku tuvastamise ettevalmistavates etappides, kuritarvitamise eest Kasutaja poolt samade või seotud teenuste kasutamisel.
Kasutaja deklareerib, et on teadlik, et ametiasutuste taotlusel võidakse andmete töötlejalt nõuda andmete avaldamist.

Süsteemilogi ja hooldus

Operatiiv- ja hoolduseesmärkidel võib see rakendus ja kõik selle kasutatavad kolmanda osapoole teenused koguda süsteemilogisid, st faile, mis salvestavad suhtlemist ja mis võivad sisaldada ka Isikuandmeid, näiteks Kasutaja IP-aadressi.

Kasutajate õiguste kasutamine

Isikutel, kellele Isikuandmed viitavad, on igal ajal õigus saada vastutava töötleja juures kinnitust selliste andmete olemasolu kohta, teada nende sisu ja päritolu, nõuda kõigi töödeldud andmete koopiat, et kontrollida nende õigsust või taotleda selle integreerimist, konto ja töödeldud andmete tühistamist, ajakohastamist, parandamist, anonüümseks vormistamist või seadust rikkudes töödeldavate isikuandmete blokeerimist ning seaduslikel põhjustel igal juhul nende töötlemisele vastu seista. Taotlused tuleks adresseerida vastutavale töötlejale.


Mis tahes taotluse korral teie andmete töötlemise kohta aadressil robertomarconia2@gmail.com

Ära jälgi

See rakendus ei toeta päringuid „Ära jälgi“. Et teada saada, kas mõni kolmanda osapoole teenus neid toetab, lugege palun nende privaatsuseeskirju.

Teie andmete töötlemise taotluste korral aadressil tecnofusioneitalia.com kirjuta meile aadressil robertomarconia2@gmail.com.


Muudatused selles privaatsuseeskirjas

Vastutav töötleja jätab endale õiguse igal ajal selles privaatsuspoliitikas muudatusi teha, reklaamides seda sellel lehel Kasutajatele. Seetõttu külastage palun seda lehte sageli, võttes aluseks allpool märgitud viimase muudatuse kuupäeva. Käesolevas privaatsuspoliitikas tehtud muudatustega nõustumata jätmise korral peab kasutaja selle rakenduse kasutamise lõpetama ja võib paluda vastutaval töötlejal oma isikuandmeid eemaldada. Kui pole täpsustatud teisiti, kehtivad senised privaatsuseeskirjad seni kogutud isikuandmete suhtes.

Mõisted ja õiguslikud viited


Füüsiline isik, juriidiline isik, avalik haldus ja mis tahes muu organ, ühendus või organisatsioon, mille vastutav töötleja on määranud isikuandmete töötlemiseks vastavalt käesoleva privaatsuspoliitika sätetele.

Andmehaldur (või omanik)

Füüsiline isik, juriidiline isik, avalik haldus ja mis tahes muu organ, ühendus või organisatsioon, kes vastutab ka koos teise omanikuga otsuste tegemise eest seoses isikuandmete töötlemise meetodite ja kasutatavate tööriistadega, sealhulgas turbeprofiiliga rakenduse toimimisele ja kasutamisele. Kui pole teisiti täpsustatud, on selle rakenduse omanik vastutav töötleja.

See rakendus

Riist- või tarkvaratööriist, mille kaudu kasutajate isikuandmeid kogutakse.

Küpsised

Väike osa kasutaja seadmesse salvestatud andmetest.

Juriidilised viited

Käesolev privaatsuspoliitika on koostatud kehtivate õigussüsteemide, Euroopa Liidu määruse 2016/679 ja Šveitsi andmekaitseseaduse (LPD) alusel.

Võta ühendust

Kui teil on selle privaatsuspoliitika kohta küsimusi, võtke meiega ühendust aadressil robertomarconia2@gmail.com.


Viimase läbivaatamise kuupäev: 27/04/2024

Forni serie Tecno Thermos versione a gas.

 

Forni serie Thermos versione elettrica o a gas.