tecnofusione logo
tecnofusione logo

Produciamo forni industriali per la fusione e l'attesa di alluminio, bronzo e ottone.

PRIVACY POLICY

MARCONITECH @ All Right Reserved 2022

Това приложение събира някои Лични данни на своите потребители.Въведение

Roberto Marconi , със седалище на адрес Via F. Caracciolo 16 - 20155 - Milano (MI) (наричано по-долу Roberto Marconi ), се ангажира постоянно да защитава онлайн поверителността на своите потребители. Този документ е изготвен в съответствие с разпоредбите на член 13 от Регламент на ЕС 2016/679 (наричан по-долу „Регламент“), за да ви позволи да се запознаете с нашата политика за поверителност, така че да можете да бъдете информирани за това как Вашата лична информация се управлява, когато използвате нашия уебсайт (наричан по-долу „Сайт“) и за да можем да дадем изричното си съгласие за обработване на Вашите лични данни по информиран начин. Цялата информация и данни, предоставени от вас или придобити по друг начин в контекста на използване на услуги за искане на информация, техническа помощ, промоция и изпращане на търговски бюлетини или други действия - като достъп до ограничената зона на уебсайта - ще бъдат обработени в съответствие с разпоредбите на Регламента и задълженията за поверителност, които са в основата на дейностите на Roberto Marconi . Всички дейности, насочени към обработка на данните на потребителите на уебсайта, извършвани от Roberto Marconi , са вдъхновени от принципите на законосъобразност, справедливост, прозрачност, цел и ограничение на задържане, минимизиране на данните, точност, цялост и поверителност, както се изисква от Регламент.

Определение за лични данни

Личните данни се определят съгласно член 4 от GDPR като всяка информация относно идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“). Физическо лице се счита за идентифицируемо, ако може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, особено по отношение на характеристики като име, идентификационен номер, данни за местоположение, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физически, физиологични, генетични ментална, икономическа, културна или социална идентичност на това лице. Цялата информация, придобита по време на навигация в сайта, ще бъде използвана за целите, посочени и описани в този документ. По време на навигация в сайта, „Име на компанията“ ще обработва данни, придобити в резултат на дейности, извършени от потребителя по време на навигация, или такива, придобити в резултат на използването на услугите, предоставяни от самия сайт. Обработваната информация може да бъде въведена ръчно от потребителя, събрана автоматично или придобита от трети страни. Потребителят има право да коригира своите лични данни по всяко време или да предотврати, отмени и/или възрази срещу тяхното обработване.

Видове обработвани данни
Информация за връзка

Това са лични данни, които могат да идентифицират потребителя чрез посочване на информация като име на фирмата и ДДС номер, име и фамилия, данъчен код, адрес, имейл адрес, факс, уебсайт и дата на раждане, телефонен или мобилен номер на физически лица и информация, предоставена по време на регистрация и уникални идентификатори, използвани от рекламни услуги като (напр. Google Ads).

Данни, получени по време на навигация в сайта

Компютърните инструменти, използвани за осигуряване на правилното функциониране на сайта, придобиват някои лични данни, които се обработват автоматично по време на използването на стандартни интернет протоколи. Въпреки че информацията, придобита по време на навигация, не се събира с намерението да бъде свързана с конкретно идентифицирани лица, тя може да позволи идентифицирането на потребителите след свързване с други данни, съхранявани от трети страни.

Списък с навигационни данни

IP адреси или имена на домейни на компютри, използвани от потребители, които се свързват към сайта; адресите в нотация URI (Uniform Resource Identifier) на заявените ресурси, времето на заявката, метода, използван за изпращане на заявката до сървъра, цифровия код, показващ състоянието на отговора от сървъра (успешна операция, грешка, и т.н.), размера на файла, получен в отговор, и други параметри, свързани с операционната система. Всички тези данни се използват единствено с цел получаване на анонимна статистическа информация за използването на сайта, за наблюдение на правилното му функциониране и за откриване на всякакви аномалии и/или несъответстващи употреби. Придобитите за тези цели данни се изтриват веднага след обработката им. Освен това данните могат да се използват и за установяване на отговорност в случай на компютърни престъпления срещу сайта или трети страни. Някои раздели и функции на сайта, предназначени за получаване на лични данни на потребителя, може да изискват освобождаване на лични данни, свързани с категориите, посочени в член 9 от регламента, а именно „[…] данни, подходящи да разкрият расов или етнически произход, политически мнения, религиозни или философски убеждения или членство в профсъюзи, както и да обработва генетични данни, биометрични данни, предназначени да идентифицират уникално физическо лице, данни относно здравето или сексуалния живот или сексуалната ориентация на лицето.“ „Името на компанията“ съветва своите потребители да не публикуват такива данни, освен ако не е строго необходимо. Въпреки това, ако потребител избере да публикува изключително лична информация, дори без конкретно изявление на съгласие за обработка на такива данни, това освобождава Roberto Marconi от всякаква отговорност, която не може да бъде изложена на спорове от какъвто и да е вид, тъй като в такива случаи, обработването на данните трябва да се счита за разрешено след свободния и информиран избор на заинтересованата страна да ги направи явно публични в съответствие с разпоредбата, съдържаща се в член 9, параграф 1, буква д) от регламента.

Данни, предоставени доброволно от потребителя

В случай, че чрез използване на определени функции на сайта Потребителят предостави на „Име на фирмата“ Лични данни, принадлежащи на трети страни, Потребителят поема позицията на Администратор на данни с всички задължения и правни отговорности, произтичащи от това. Следователно, Потребителят освобождава Roberto Marconi от всякаква отговорност по отношение на възможни спорове, искове, искания за щети и т.н., които могат да възникнат от трети страни, чиито Лични данни са били обработени в нарушение на приложимите разпоредби за защита на личните данни в резултат на относно използването на функциите на сайта от страна на потребителя.

бисквитка
Общи предпоставки и определение

Бисквитките са файлове с метаданни, които се съхраняват на устройствата, използвани от потребителите за навигация в сайта. Тези файлове се изпращат от Сайта и се записват на компютъра или мобилното устройство, използвани от Потребителя, за да бъдат препредадени на същите Сайтове при евентуално следващо посещение. По този начин бисквитките позволяват на Сайта да съхранява действията и предпочитанията на потребителя (като данни за вход, избран език, размер на шрифта, други настройки на дисплея и т.н.) и елиминират необходимостта от повторно въвеждане на данните, предоставени преди това от потребителя по време на всяко посещение на сайта. Веднъж инсталирани на компютърното устройство на Потребителя, дейностите, извършвани от бисквитките, включват: удостоверяване на компютъра; мониторинг на сесиите на сайта; съхраняване на информация за дейностите на потребителите, осъществяващи достъп до Сайта; проследяване на навигацията на потребителите в рамките на сайта за статистически и/или рекламни цели. По време на навигация в Сайта, Потребителят може да получава бисквитки на своя компютър от сайтове, различни от този, който посещава, наричани бисквитки на „трети страни“. Има различни видове файлове с бисквитки. Бисквитките могат да бъдат обработвани, за да изпълняват различни функции и следователно са надарени с различни характеристики в зависимост от изпълняваните функции. Например, може да се направи разлика между постоянни бисквитки, които са предназначени да останат на устройството на потребителя до предварително определено изтичане; сесийни бисквитки, които се изтриват автоматично при затваряне на браузъра; „профилиращи бисквитки“, които са насочени към обработка на потребителския профил въз основа на информация, открита по време на навигация, с цел изпращане на рекламни съобщения в съответствие с неговите предпочитания. Използването на временни бисквитки е ограничено до осигуряване на безопасна и ефективна навигация в сайта, както и за идентифициране на потребителя, за да се гарантира правилното предоставяне на услугата, поискана от този сайт. За правилното функциониране на уебсайта, Потребителят е длъжен да въведе цялата поискана лична информация. За този тип бисквитки е необходимо предварително съгласие от Потребителя. Действащото законодателство в Италия не винаги изисква изричното съгласие на потребителя, за да позволи на собственика на сайта да използва бисквитки. „Техническите бисквитки“ например не изискват такова съгласие, тъй като те са незаменими файлове за правилното функциониране на сайта и се използват единствено за осигуряване на правилното предоставяне на услуга, изрично поискана от Потребителя. Това са необходими бисквитки, които трябва да бъдат инсталирани на устройството на Потребителя, за да гарантират изпълнението на определени операции. В този случай говорим за „технически бисквитки“, необходими за работата на самия сайт. Сред техническите бисквитки, използвани от този сайт, които не изискват изрично съгласие за тяхното използване, Италианският орган за защита на данните също включва: навигационни или сесийни бисквитки, необходими за удостоверяване на потребителя; „аналитични бисквитки“, използвани директно от мениджъра на сайта за събиране на информация, в обобщена форма, за броя на потребителите и начина, по който навигират в сайта; функционални бисквитки, които се използват за разрешаване на навигация въз основа на предварително определени критерии (напр. език).

Видове бисквитки, използвани от сайта

Сайтът използва следните бисквитки: Технически навигационни или сесийни бисквитки, строго необходими за функционирането на Сайта или за да позволят на Потребителя да използва заявеното от него съдържание и услуги. Забележка: Деактивирането на технически и/или функционални бисквитки може да доведе до неправилно функциониране на сайта и може да се наложи потребителят ръчно да промени или въведе някаква информация или предпочитания всеки път, когато посещава сайта. Функционални бисквитки, използвани за активиране на специфични функционалности на сайта и поредица от избрани критерии (напр. език) с цел подобряване на предоставяната услуга. Нетехнически бисквитки, използвани за идентифициране на Потребителя и проследяване на дейностите, извършвани на Сайта. Целта е да се позволи показването на подходящи и интересни реклами на потребителя, избрани от трети страни (напр. издатели и рекламодатели) въз основа на техните предпочитания. Бисквитки на трети страни, което означава бисквитки от сайтове или уеб сървъри, различни от тези на Roberto Marconi , използвани за целите на тези трети страни. Трябва да се отбележи, че тези трети страни, изброени по-долу с връзки към техните политики за поверителност, са администратори на данните, събрани чрез бисквитките, които обслужват, и носят независима отговорност за своите дейности. Поради това Потребителят следва да се запознае с политиките за поверителност относно обработката на лични данни, информационните известия и формулярите за съгласие на тези трети страни, както е предвидено в Решението, идентифициращо опростени процедури за предоставяне на информация и получаване на съгласие за използване на бисквитки. от 8 май 2014 г. и от Насоките за използване на бисквитки и други инструменти за проследяване от 10 юни 2021 г. За пълнота трябва да се отбележи, че Roberto Marconi полага всички усилия за проследяване на бисквитки на своя сайт.

Актуализация на бисквитките

Файловете с бисквитки, използвани от Roberto Marconi , се актуализират редовно и постоянно в таблицата по-долу. Що се отнася до трети страни, които изпращат бисквитки през нашия сайт, ние предоставяме по-долу връзките към съответните им политики за поверителност. Трети страни са отговорни за предоставянето на информация и получаването на съгласие на потребителя, в съответствие с разпоредбите, съдържащи се в по-горе споменатото решение, тъй като Roberto Marconi не може да упражнява никакъв контрол върху такива бисквитки, за да гарантира спазването на законовите изисквания. По-долу са връзките към информация за бисквитките на трети страни: Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites Google Adwords: https://policies.google.com/technologies/cookies Facebook: https:/ /www.facebook.com/policies/cookies/ Youtube: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policies/cookies/ X: https: //twitter.com/en/privacy LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Настройки на бисквитките

Възможно е да блокирате, изтриете (изцяло или частично) или промените настройките на бисквитките чрез специфичните функции на браузъра на потребителя. С този документ Потребителят е информиран, че неразрешаването на инсталирането на технически бисквитки може да доведе до неправилно функциониране на Сайта; ограничаването на инсталирането на функционални бисквитки може да доведе до това, че някои услуги и/или функции на сайта не са достъпни или не работят правилно и може да се наложи потребителят ръчно да променя или въвежда част от информацията или предпочитанията си всеки път, когато посещава сайта. Вашите предпочитания по отношение на бисквитките може да изискват действие, за да ги нулирате, ако влизате в сайта през различни устройства или браузъри.

Преглед и промяна на бисквитки

Потребителят може да разреши, блокира или изтрие (изцяло или частично) бисквитки чрез специфичните функции на браузъра, използвани за навигация. За повече информация как да зададете предпочитания за използване на бисквитки чрез браузъра, можете да се консултирате със съответните инструкции: Microsoft Edge: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it Firefox: https: //support.mozilla.org/it/kb/protezione-antitracciamento-avanzata-firefox-desktop Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it Safari: https://support. apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT За информация и за деактивиране на аналитични и профилиращи бисквитки, предоставени от трети страни, посетете уебсайта https://www.youronlinechoices.com

Правни справки

Обработването на данни се извършва в съответствие с принципа на законосъобразност съгласно член 6 от GDPR, който се осъществява чрез режима на съгласие, предоставено от Потребителя, упълномощаващо администратора и обработващия данни да извършват всички необходими дейности за постигане на цели, посочени в този документ. Необходимостта от обработка на данни може също да се основава на обстоятелството, че е необходимо да се изпълни договор, в който клиентът е договаряща страна, или да се предприемат необходимите мерки преди сключването на договор по искане на клиента, или дори за законно интереси (вж. член 6, параграф 1, букви a), (b), (f) от GDPR). Данните, съхранявани изключително за цели, свързани с изпълнението на целите, поискани от Потребителя, могат да бъдат обработвани от този сайт дори когато: Администраторът на данни може да се наложи да ги използва за свои собствени цели и в свой собствен интерес; Администраторът на данни трябва да отговаря на искания от обществен интерес, дори от властите; В случаите, когато събраната и съхранявана информация е функционална за спазване на законови задължения или предвидена от разпоредбите на общността; Когато е необходимо да се изпълнят договорни споразумения за предоставяне на една или повече услуги, включително потенциално персонализирани услуги. За повече информация относно правното основание на обработването, за да се гарантира правилното формиране на пълно и информирано съгласие от страна на Потребителя, е възможно да се свържете с Администратора на данни и DPO за разяснения.

Администратор на данни и обработващ данни („Администратор на данни“)

Администраторът на данни е определен в член 4 от GDPR като физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който сам или съвместно с други определя целите и средствата за обработка на лични данни; когато целите и средствата за такова обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът на данни или специфичните критерии за неговото назначаване могат да бъдат предвидени от правото на Съюза или правото на държава членка. Администраторът на данни на този сайт е Roberto Marconi . „Обработващият данни“ се определя от регламента като физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора на данни. Обработващият данни на този сайт е robertomarconia2@gmail.com.

Определение за обработка

Съгласно член 4 от GDPR „обработване“ се определя като всяка операция или набор от операции, които се извършват върху лични данни или набори от лични данни, независимо дали чрез автоматизирани средства, като събиране, запис, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, използване, разкриване чрез предаване, разпространение или по друг начин предоставяне, подравняване или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Методи за управление на данни

Начинът, по който Roberto Marconi събира и съхранява информация чрез използването на компютърни и телематични инструменти, е тясно свързан с методите на използване от собственика на този сайт.

Профилиране

Съгласно член 4 от GDPR „профилиране“ се отнася до всяка форма на автоматизирана обработка на лични данни, състояща се от използването на такива лични данни за оценка на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, по-специално за анализиране или прогнозиране на аспекти, свързани с професионалното представяне , икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движения на това физическо лице. Личните данни на Потребителя могат да бъдат обект на профилиране с цел идентифициране на неговите предпочитания. Обработването на лични данни има за цел да позволи показването на подходящи и интересни реклами за Потребителя, избрани от трети страни (напр. издатели и рекламодатели) въз основа на техните предпочитания.

Местоположение на обработката на данни

Обработката на данни, извършвана от този сайт, се извършва в седалището на Администратора на данни. Персоналът, участващ в обработката, е упълномощен да направи това. Никаква информация, получена чрез уеб услугите, предоставени от „nome azienda“, не се съобщава или разкрива. Цялата информация, предоставена от Потребителя, който подава заявки за изпращане на информационен материал, се използва единствено за целите на изпълнение на заявената услуга или предоставяне и се съобщава на трети лица само при крайна необходимост. Те могат да бъдат прехвърлени в друга държава (член 3 от GDPR). Потребителят си запазва всички права и може да поиска подробности относно инструментите, използвани от собственика на сайта за защита на предоставената информация. Потребителят може също така да поиска подробности относно прехвърлянето на личната му информация към страни извън ЕС и/или към неправителствени организации, които не са предмет на специално законодателство. В тази връзка Потребителят може да поиска допълнителна информация относно използването на неговата информация и нейното прехвърляне, като се свърже директно с Администратора на данни и DPO на следните адреси: robertomarconia2@gmail.com.

Съхранение и продължителност на съхранение на лични данни

Личните данни на Потребителя, придобити по методите и за целите, описани в този Документ, се съхраняват внимателно при спазване на параметрите за сигурност, както и принципа на пропорционалност. Продължителността на тяхното съхранение е тясно свързана с целта на текущата обработка. Информацията, събрана от този сайт, няма да бъде обработвана по-дълго, отколкото е строго необходимо за изпълнение на целите, за които тази информация е събрана и обработена. Информацията, събрана от Администратора на данни за целите, посочени в този документ, ще се съхранява до постигането на тези цели. В края на целите, посочени в този документ, информацията ще бъде изтрита и следователно всички права на достъп до информацията, изтриване и преносимост вече не могат да бъдат упражнявани от администратора на данни. Информацията, събрана за изпълнение на договорно задължение, ще се съхранява до изпълнението на самото договорно задължение.

Целите на обработката

Данните на потребителя се обработват, за да се гарантира правилното предоставяне на услугите, предлагани чрез този уебсайт. Сред функционалностите, присъстващи на сайта, чрез които личните данни на потребителя могат да бъдат придобивани и обработвани, са следните: - Коментиране; - Съхраняване и показване на статистика; - Достъп до услуги, предоставени от трети страни в рамките на сайта или използваеми чрез API; - Чат услуга с оператор или други потребители; - Директен контакт с оператор или други потребители; - Управление на плащанията; - Заявки за контакт и различна информация; - Хостинг и други функционалности, насочени към изпълнение на заявената от Посетителя цел; - Взаимодействие със социални мрежи и външни платформи; - Heat mapping и запис на сесии; Взаимодействие с платформи за чат на живо; - Реклама, таргетиране, профилиране, тестване на съдържание, достъп до информация през устройства, анти-спам мерки; Използване на платформи на трети страни за управление на заявки и помощ, записване и достъп до информация и прехвърляне на информация. За повече информация за всички цели, потребителят може да се свърже директно с администратора на данни на следния адрес: robertomarconia2@gmail.com

Получатели на лични данни

Личните данни на потребителя могат да бъдат споделяни за целите, посочени в този документ, със: a. Субекти, действащи като обработващи данни, а именно: i) лица, компании или професионални фирми, предоставящи помощ и консултантски услуги на Roberto Marconi ii) субекти, с които е необходимо да се взаимодейства за предоставянето на Услуги (като хостинг доставчици, инструмент доставчици) iii) субекти, делегирани да извършват дейности по техническа поддръжка (включително поддръжка на мрежово оборудване и електронни съобщителни мрежи); b. Субекти, образувания или органи, на които е задължително да съобщите вашите лични данни по силата на законови разпоредби или разпореждания на властите; ° С. Лица, упълномощени от Roberto Marconi да обработват Лични данни, необходими за извършване на дейности, строго свързани с предоставянето на Услуги, предмет на задължения за поверителност (напр. служители на Roberto Marconi или служители на други компании, с които {{data_controller_name} } има бизнес отношения). д. Дистрибутори и дистрибутори на търговски и маркетингови инициативи, чрез автоматизирани инструменти (SMS, MMS, имейл, насочени известия) и неавтоматизирани инструменти (пощенска поща, телефон с помощта на оператор). Някои от вашите лични данни може в крайна сметка да бъдат обект на разпространение чрез публикуване на сайта за целите, посочени в този документ.

Трансфери на лични данни

Някои лични данни на Потребителя могат да бъдат споделени/прехвърлени на Получатели, намиращи се извън Европейското икономическо пространство. Roberto Marconi гарантира, че обработката на личните им данни от тези Получатели е в съответствие с Регламента.

Права на субектите на данни

Съгласно членове 15 и следващите от Регламента, Потребителят има право да поиска по всяко време от Roberto Marconi достъп до личните си данни, както и промяна или изтриване на тези данни, или да възрази срещу техните обработка. Потребителят също така има право да изиска ограничаване на обработването в случаите, предвидени в чл.18 от Регламента и да получи отнасящите се за него данни, в случаите, предвидени в чл.20 от Регламента. Заявките трябва да бъдат адресирани писмено до Roberto Marconi на следния адрес: robertomarconia2@gmail.com Забележка: Потребителят има право да подаде жалба до компетентния надзорен орган (Орган за защита на данните).

Промени

Тази политика за поверителност е в сила от 8 септември 2023 г. Roberto Marconi си запазва правото да променя или просто да актуализира своето съдържание, изцяло или частично, също поради промени в приложимите разпоредби. Roberto Marconi ще ви информира за такива промени веднага щом бъдат въведени и те ще бъдат обвързващи веднага щом бъдат публикувани на уебсайта. Поради това Roberto Marconi ви кани да посещавате редовно този раздел, за да се запознавате с най-новата и актуализирана версия на политиката за поверителност, за да бъдете информирани за събраните данни и как Roberto Marconi ги използва.

Достъп до акаунти в услуги на трети страни

Тези видове услуги позволяват на това приложение да взема данни от вашите акаунти в услуги на трети страни и да извършва действия с тях.

Достъп до акаунт във Facebook (това приложение)

Тази услуга позволява на това приложение да се свързва с акаунта на потребителя в социалната мрежа Facebook, предоставена от Facebook, Inc.
Необходими разрешения: Достъп до частни данни.
Място на обработка: Съединени щати - Политика за поверителност .

Достъп до акаунт в Twitter (Twitter, Inc.)

Тази услуга позволява на това приложение да се свързва с акаунта на потребителя в социалната мрежа Twitter, предоставен от Twitter, Inc.

Коментар на съдържанието

Услугите за коментари позволяват на потребителите да формулират и публикуват своите коментари по съдържанието на това приложение.
Потребителите, в зависимост от настройките, определени от Собственика, също могат да оставят коментара в анонимна форма. Ако предоставените от Потребителя Лични данни включват имейл, това може да се използва за изпращане на известия за коментари за същото съдържание. Потребителите носят отговорност за съдържанието на своите коментари.
Ако е инсталирана услуга за коментари, предоставена от трета страна, възможно е дори потребителите да не използват услугата за коментари, тя да събира данни за трафика, свързани със страниците, на които е инсталирана услугата за коментари.

Коментари във Facebook (Facebook, Inc.)

Facebook Comments е услуга, управлявана от Facebook, Inc., която позволява на потребителя да оставя коментари и да ги споделя в рамките на платформата Facebook.
Събрани лични данни: бисквитки и данни за употреба
Място на обработка: Съединени щати - Политика за поверителност .

Свържете се с потребителя

Пощенски списък или бюлетин (това приложение)

Чрез регистрация в пощенския списък или бюлетина, имейл адресът на потребителя се добавя автоматично към списък с контакти, на които могат да се изпращат имейл съобщения, съдържащи информация, включително информация от търговски и промоционален характер, свързани с това приложение. Имейл адресът на потребителя може също да бъде добавен към този списък в резултат на регистрация с това приложение или след извършване на покупка.
Събрани лични данни: Пощенски код, град, фамилия, бисквитка, дата на раждане, данни за употреба, имейл, адрес, държава, собствено име, телефонен номер, професия, провинция, име на фирма и уебсайт.

Свържете се по телефона (това приложение)

Потребителите, които са предоставили своя телефонен номер, могат да се свържат с търговски или промоционални цели, свързани с това приложение, както и за изпълнение на заявки за поддръжка.

Форма за контакт (това заявление)

Потребителят, като попълва формуляра за контакт със своите данни, се съгласява с използването на такива данни с цел да отговори на искания за информация, цитати или друга цел, посочена в заглавката на формуляра.
Събрани лични данни: Пощенски код, град, данъчен код, фамилно име, дата на раждане, имейл, потребителски идентификатор, адрес, държава, име, телефонен номер, ДДС номер, професия, провинция, фирмено име, пол, индустрия, уебсайт и различни видове данни.

Мениджър за контакти и съобщения

Този тип услуга дава възможност за управление на база данни с имейл контакти, телефонни контакти или контакти от всякакъв друг тип, използвани за комуникация с Потребителя.
Тези услуги могат също така да позволяват събирането на данни, свързани с датата и часа на гледане на съобщения от Потребителя, както и взаимодействието на Потребителя с тях, като информация за кликвания върху връзки, включени в съобщенията.

Mailgun (Mailgun, Inc.)

Mailgun е услуга за управление на адреси и доставка на имейл, предоставена от Mailgun, Inc.
Събрани лични данни: фамилно име, бисквитки, дата на раждане, данни за употреба, имейл, адрес, държава, собствено име, телефонен номер, професия, пол и различни видове данни.
Място на обработка: САЩ - Политика за поверителност .

Хостинг и Backend инфраструктура

Този тип услуга има функцията за хостинг на данни и файлове, които позволяват на това приложение да функционира, позволява неговото разпространение и предоставя готова за използване инфраструктура, за да предостави специфични функционалности на това приложение.
Някои от тези услуги работят чрез сървъри, разположени географски на различни места, което затруднява определянето на точното местоположение, където се съхраняват Личните данни.

Google Cloud Storage (Google Ireland Limited)

Google Cloud Storage е хостинг услуга, предоставена от Google Ireland Limited.
Събрани лични данни: различни видове данни, посочени в политиката за поверителност на услугата.
Място на обработка: Ирландия - Политика за поверителност .

Взаимодействие с платформи за чат на живо

Този тип услуга позволява на потребителя да взаимодейства с платформи за чат на живо, управлявани от трети страни, директно от страниците на това приложение. Това позволява на Потребителя да се свърже с услугата за поддръжка на това Приложение или това Приложение, за да се свърже с Потребителя, докато той / тя разглежда страниците му.
В случай, че е инсталирана услуга за взаимодействие с платформи за чат на живо, възможно е дори потребителите да не използват услугата, тя да събира данни за използване, свързани със страниците, на които е инсталирана. Освен това разговорите в чата на живо могат да бъдат записани.


Взаимодействие със социални мрежи и външни платформи

Този тип услуга ви позволява да взаимодействате със социални мрежи или други външни платформи, директно от страниците на това приложение.
Взаимодействията и информацията, получени от това Приложение, във всеки случай са предмет на настройките за поверителност на Потребителя, свързани с всяка социална мрежа.

Facebook бутон „Харесвам“ и социални джаджи (Facebook, Inc.)

Бутонът "Харесвам" на Facebook и социалните джаджи са услуги за взаимодействие в социалната мрежа на Facebook, предоставяни от Facebook, Inc.
Събрани лични данни: бисквитки и данни за употреба.
Място на обработка: Съединени щати - Политика за поверителност .

Бутон LinkedIn и социални джаджи (LinkedIn Corporation)

Социалният бутон и приспособленията LinkedIn са услуги за взаимодействие в социалната мрежа LinkedIn, предоставяни от LinkedIn Corporation.
Събрани лични данни: бисквитки и данни за употреба.
Място на обработка: САЩ - Политика за поверителност .

Взаимодействия, базирани на местоположение
Непрекъснато геолокация (това приложение)

Това приложение може да събира, използва и споделя данни, свързани с географското местоположение на Потребителя, за да предоставя услуги, базирани на местоположение.
Повечето браузъри и устройства предлагат по подразбиране инструменти за отказ на географско проследяване. Ако потребителят изрично е разрешил тази възможност, това приложение може да получи информация за действителното си географско местоположение.
Географската локализация на Потребителя се извършва по непрекъснат начин, по конкретна заявка на Потребителя или когато Потребителят не посочи в съответното поле мястото, където се намира и позволява на приложението автоматично да открие позицията.
Събрани лични данни: Географско местоположение.

Защита срещу спам

Този тип услуга анализира трафика на това Приложение, потенциално съдържащ Лични данни на Потребителите, за да го филтрира от части от трафика, съобщения и съдържание, разпознати като СПАМ.

Google reCAPTCHA (Google Ireland Limited)

Google reCAPTCHA е услуга за защита от нежелана поща, предоставена от Google Ireland Limited.
Използването на системата reCAPTCHA е предмет на политиката за поверителност на Google и условията за ползване.
Събрани лични данни: бисквитки и данни за употреба.
Място на обработка: Ирландия - Политика за поверителност .

Регистрация и удостоверяване

Чрез регистрация или удостоверяване, Потребителят позволява на Приложението да го идентифицира и му даде достъп до специализирани услуги.

Facebook удостоверяване (Facebook, Inc.)

Facebook Authentication е услуга за регистрация и удостоверяване, предоставена от Facebook, Inc. и свързана със социалната мрежа Facebook.
Събрани лични данни: Различни видове данни, както е посочено в политиката за поверителност на услугата.
Място на обработка: Съединени щати - Политика за поверителност .

Статистика

Услугите, съдържащи се в този раздел, позволяват на Data Controller да наблюдава и анализира данните за трафика и да служи за проследяване на поведението на потребителя.

Статистика за Flazio

Flazio предоставя услуга за статистика, която анализира и показва личните данни на потребители, които посещават уебсайтовете.
Събрани лични данни: бисквитки и данни за употреба.
Място на обработка: Ирландия - Политика за поверителност Отказ.

Прехвърляне на данни от ЕС и/или Швейцария към Съединените щати въз основа на Privacy Shield (това приложение)

Когато това е правното основание, прехвърлянето на Лични данни от ЕС или Швейцария към Съединените щати става съгласно споразумението EU-US или Швейцария-US Privacy Shield.
По-специално, Личните данни се прехвърлят към субекти, които са се самосертифицирали съгласно Privacy Shield и следователно осигуряват адекватно ниво на защита на прехвърлените Данни. Услугите, засегнати от прехвърлянето на данни, са изброени в съответните раздели на този документ. Сред тях тези, които се придържат към Privacy Shield, могат да бъдат идентифицирани чрез справка със съответната политика за поверителност или чрез проверка на статуса на тяхната регистрация в официалния списък на Privacy Shield.
Правата на потребителите съгласно Privacy Shield са описани в актуализиран формуляр на уебсайта на Министерството на търговията на Съединените щати.

Показване на съдържание от външни платформи

Този тип услуга ви позволява да преглеждате съдържание, хоствано на външни платформи, директно от страниците на това приложение и да взаимодействате с тях.
В случай че е инсталирана услуга от този тип, възможно е, дори и Потребителите да не използват услугата, тя да събира данни за трафика, свързани със страниците, в които е инсталирана.

Google шрифтове (Google Ireland Limited)

Google Fonts е услуга за показване на шрифтове, управлявана от Google Ireland Limited, която позволява на това приложение да интегрира такова съдържание в своите страници.
Събрани лични данни: Използване на данни и различни видове данни, както е посочено в политиката за поверителност на услугата.
Място на обработка: Съединени щати - Политика за поверителност.

Widget Google Maps (Google Ireland Limited)

Google Maps е услуга за визуализация на карти, управлявана от Google Ireland Limited, която позволява на това приложение да интегрира такова съдържание в своите страници.
Събрани лични данни: бисквитки и данни за употреба.
Място на обработка: Ирландия - Политика за поверителност

Приспособление за Instagram (Instagram, Inc.)

Instagram е услуга за показване на изображения, управлявана от Instagram, Inc., която позволява на това приложение да интегрира такова съдържание в своите страници.
Събрани лични данни: бисквитки и данни за употреба.
Място на обработка: САЩ - Политика за поверителност .

Анализ и прогнозиране на потребителски данни („профилиране“)

Собственикът може да обработва данните за използването, събрани чрез това приложение, за да създава или актуализира потребителски профили. Този тип лечение позволява на собственика да оцени избора, предпочитанията и поведението на потребителя за целите, посочени в съответните раздели на този документ.

Потребителските профили също могат да бъдат създадени благодарение на автоматизирани инструменти, като алгоритми, които могат да се предлагат и от трети страни. За да получи допълнителна информация за дейността по профилиране, Потребителят може да се позове на съответните раздели на този документ.
Потребителят има право по всяко време да възрази срещу тази профилираща дейност. За да научи повече за правата на Потребителя и как да ги упражнява, Потребителят може да се обърне към раздела на този документ, отнасящ се до правата на Потребителя.

Продажба на стоки и услуги онлайн

Събраните лични данни се използват за предоставяне на услуги на Потребителя или за продажба на продукти, включително плащане и доставка. Личните данни, събрани за финализиране на плащането, могат да бъдат тези, свързани с кредитната карта, банковата сметка, използвана за превода, или други предоставени платежни инструменти. Данните за плащане, събрани от това приложение, зависят от използваната платежна система.

Потребителски права

Потребителите могат да упражняват определени права по отношение на Данните, обработвани от Администратора на данни.
По-специално, Потребителят има право на:
- оттегляне на съгласието по всяко време. Потребителят може да оттегли съгласието си за обработка на своите Лични данни, изразени преди това.
- възразяват срещу обработката на техните данни. Можете да възразите срещу обработката на Вашите данни, когато това се извършва на правно основание, различно от съгласието. Допълнителни подробности относно правото на възражение са предоставени в раздела по-долу.
-достъп до техните собствени данни. Потребителят има право да получи информация за данните, обработвани от Администратора на данни, за някои аспекти на обработката и да получи копие от обработените данни.
- проверете и поискайте поправка. Потребителят може да провери верността на своите Данни и да поиска тяхното актуализиране или корекция.
- получете ограничението на обработката. Когато са изпълнени определени условия, Потребителят може да поиска ограничение на обработката на своите Данни. В този случай Администраторът на данни няма да обработва данните за цели, различни от тяхното съхранение.
-получаване на анулиране или премахване на личните им данни. Когато са изпълнени определени условия, Потребителят може да поиска изтриването на своите Данни от Администратора на данни.
-получаване на техните собствени данни или тяхното прехвърляне на друг собственик. Потребителят има право да получи своите Данни в структуриран, често използван и машинно четим формат и, когато това е технически осъществимо, да ги прехвърли безпрепятствено на друг контролер. Тази разпоредба е приложима, когато Данните се обработват чрез автоматизирани средства и обработката се основава на съгласието на Потребителя, договор, по който Потребителят е страна или свързани с него договорни мерки.
-предлагане на жалба. Потребителят може да подаде жалба до компетентния надзорен орган за защита на данните или да предприеме правни действия.

Подробности за правото на възражение

Когато личните данни се обработват в обществен интерес, при упражняване на публични правомощия, предоставени на Администратора на данни, или за преследване на легитимен интерес на Администратора на данни, Потребителите имат право да възразят срещу обработката по причини, свързани с конкретната им ситуация.
Потребителите трябва да отбележат, че ако техните данни се обработват за целите на директния маркетинг, те могат да възразят срещу обработката, без да посочват каквито и да било причини. За да разберат дали Data Controller обработва данни за целите на директния маркетинг, Потребителите могат да се обърнат към съответните раздели на този документ.

Как да упражнявате права

За да упражнят правата на Потребителя, Потребителите могат да отправят искане до данните за контакт на Администратора, посочени в този документ. Исканията се подават безплатно и се обработват от Администратора възможно най-скоро, при всички случаи в рамките на един месец.


Допълнителна информация относно личните данни
Продажба на стоки и услуги онлайн

Събраните лични данни се използват за предоставяне на услуги на Потребителя или за продажба на продукти, включително плащане и възможна доставка.
Личните данни, събрани за финализиране на плащането, могат да бъдат тези, свързани с кредитната карта, банковата сметка, използвана за превода, или други предоставени платежни инструменти. Данните за плащане, събрани от това приложение, зависят от използваната платежна система.

Допълнителна информация за лечениетоПравна защита

Личните данни на Потребителя могат да бъдат използвани за защита от Собственика в съда или в подготвителните етапи на евентуалното му установяване, от злоупотреба при използването на същите или свързани услуги от Потребителя.
Потребителят декларира, че е наясно, че от администратора на данни може да се изисква да разкрие данните при поискване от публичните органи.

Системен дневник и поддръжка

За целите на експлоатацията и поддръжката това приложение и всички използвани от него услуги на трети страни могат да събират системни дневници, т.е. файлове, които записват взаимодействия и които също могат да съдържат лични данни, като например IP адреса на потребителя.

Упражняване на права от потребители

Субектите, за които се отнасят Личните данни, имат право по всяко време да получат потвърждение за съществуването или по друг начин на такива данни от Администратора на данни, да знаят тяхното съдържание и произход, да поискат копие на всички обработени данни, да проверят тяхната точност или да поискате нейното интегриране, анулиране на акаунта и обработваните данни, актуализиране, коригиране, трансформиране в анонимна форма или блокиране на Лични данни, обработвани в нарушение на закона, и да се противопоставим във всеки случай, по основателни причини, на тяхното третиране. Исканията трябва да бъдат адресирани до Администратора на данни.


За всяко искане относно обработката на вашите данни на robertomarconia2@gmail.com

Не следи

Това приложение не поддържа заявки „Не проследявай“. За да разберете дали използваните услуги на трети страни ги поддържат, моля, консултирайте се с техните политики за поверителност.

За всяка заявка за обработка на вашите данни на tecnofusioneitalia.com пишете ни на robertomarconia2@gmail.com.


Промени в тази Политика за поверителност

Администраторът на данни си запазва правото да прави промени в тази политика за поверителност по всяко време, като я рекламира на Потребителите на тази страница. Ето защо, моля, консултирайте се често с тази страница, като вземете за справка датата на последното изменение, посочена в долната част. В случай на неприемане на промените, направени в тази политика за поверителност, Потребителят трябва да престане да използва това Приложение и може да поиска от Администратора на данни да премахне неговите Лични данни. Освен ако не е посочено друго, предишната политика за поверителност ще продължи да се прилага за Личните данни, събрани до този момент.

Определения и правни справки


Физическото лице, юридическото лице, публичната администрация и всеки друг орган, сдружение или организация, назначени от Администратора на данни за обработка на Лични данни, в съответствие с разпоредбите на тази политика за поверителност.

Администратор на данни (или собственик)

Физическото лице, юридическото лице, публичната администрация и всеки друг орган, сдружение или организация, който е отговорен, заедно с друг собственик, за решения относно целите, методите за обработка на лични данни и използваните инструменти, включително профила за сигурност, във връзка с това за работата и използването на това приложение. Администраторът на данни, освен ако не е посочено друго, е собственик на това приложение.

Това приложение

Хардуерният или софтуерен инструмент, чрез който се събират личните данни на потребителите.

Бисквитки

Малка част от данните, съхранявани в устройството на потребителя.

Правни справки

Тази политика за поверителност е изготвена въз основа на действащите правни системи, на Регламент 2016/679 на Европейския съюз и на Швейцарския закон за защита на данните (LPD).

Контакт

Ако имате въпроси относно тази Политика за поверителност, моля свържете се с нас на robertomarconia2@gmail.com.


Дата на последната ревизия: 27/04/2024

Forni serie Tecno Thermos versione a gas.

 

Forni serie Thermos versione elettrica o a gas.